Zmiany personalne w Dziale Informatyki

Uprzejmie informujemy, że od 9 października 20013 r. stanowiska:

  • Kierownika Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych objął Paweł Picewicz,
  • Kierownika Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej objął Marcin Rożek,
  • Zastępcy Kierownika Działu objął Radosław Plewiński.