Brak dostępu do sieci komputerowej w Patomorfologii, Zwierzętarni, ZRB na skutek zaników zasilania w budynku Patomorflogii przy ul. Pawińskiego

W wyniku  dzisiejszych działań elektryków z SP CSK na terenie budynku Patormofologii i „wahaniom” zasilania, zostało uszkodzone (spalone) urządzenie aktywne sieci komputerowej (switch) w tymże budynku. Na skutek spalenia urządzenia, obecnie brak jest dostępu do sieci komputerowej w Patomorfologii, jak i przylegających budynkach: Zwierzętarni i ZRB.

Obecnie Dział Informatyki przygotowuje urządzenie „zapasowe” i jeszcze dzisiaj powinien zostać przywrócony dostęp do sieci komputerowej.

Pragnę przypomnieć, że węzeł sieci komputerowej zlokalizowany w budynku Patomorfologii w pok. 15 musi być zasilany nieprzerwanie w energię elektryczną, aby mogła działa sieć komputerowa w sąsiednich budynkach – co zostało kilkakrotnie wskazane przez Dział Informatyki przy opracowywaniu dokumentacji rozbudowy Patomorfologii.