Kontakt

Sekcja Wsparcia Użytkowników - SERWIS
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, pok. 337, tel. (+48 22) 57 20 888
ati-inf@wum.edu.pl
  • Naprawy komputerów, monitorów, drukarek, kserokopiarekHelpdesk
    (sprzęt do naprawy można zgłosić również telefonicznie, ale zgłoszenia w formie elektronicznej są realizowane w pierwszej kolejności). UWAGA poza siecią WUM aplikacja jest dostępna przez Portal SSL-VPN
  • Wspomaganie pracowników w bieżącej pracy, szkolenia użytkowników
  • Konfigurowanie stanowisk komputerowych, instalacja oprogramowania
  • Pomoc i doradztwo w sprawach zakupów sprzętu komputerowego
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych

Pracownicy sekcji posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do danych niejawnych oznaczonych klauzulami "zastrzeżone", "poufne". Sekcja dysponuje magazynem sprzętu zastępczego, co pozwala zapewnić użytkownikom narzędzie pracy na czas naprawy

Kontaktowe adresy e-mail

it@wum.edu.pl główny kontakt z Działem Informatyki, problemy z kontem w Centralnym Systemie Autoryzacji, zgłaszanie wniosku o zresetowanie hasła i ustawienie hasła startowego, aktualizacja danych w Bazie pracowników
adresy@wum.edu.pl zakładanie kont i adresów e-mail dla pracowników, doktorantów i studentów (a także jednostek, SKN-ów i wydarzeń), problemy z konfiguracją poczty
cw@wum.edu.pl uwagi do działania Systemu Centralnego Wydruku, problemy z drukarkami lub z instalacją drukarki
witryny@wum.edu.pl  zakładanie witryn jednostek, SKN-ów i wydarzeń, helpdesk dla redaktorów witryn

 

Kontaktowe adresy e-mail dla pracowników

elp@wum.edu.pl zgłoszenia zagubienia / utraty identyfikatora służbowego
els@wum.edu.pl kontakt dla dziekanatów w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i aktualizacji danych studentów
telefony@wum.edu.pl problemy z łącznością i podłączanie nowych numerów (problemy z aparatami prosimy zgłaszać do Sekcji Wsparcia Użytkowników)
workflow@wum.edu.pl problemy z aplikacją Workflow - UWAGA w przypadku problemów technicznych z wnioskiem prosimy o zapamiętanie i podawanie jego numeru w korespondencji

 

Lokalizacje Działu Informatyki

Centrum Biblioteczno-Informacyjne
(Kampus Banacha)
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
tel.: (+48 22) 57 20 888
faks: (+48 22) 57 20 872              

Collegium Anatomicum
(Kampus Lindleya)
ul. Chałubińskiego 5
00-004 Warszawa
tel.: (+48 22) 62 81 041 w. 1001
faks: (+48 22) 57 20 872