Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  19 października 2017 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Bujak - godz. 13.00

temat: Badanie i rozwój drobnocząsteczkowych inhibitorów kinazy TNIK. Walidacja TNIK jako potencjalnego celu terapii przeciwnowotworowej
promotor:    
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
promotor pomocniczy:
dr Karolina Dzwonek
recenzenci:    
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz

Streszczenie pracy doktorskiej

________________________________________

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.