Rozmiar: -1 bajtów Mózgowie. Zakręty i bruzdy powierzchni przyśrodkowej i dolnej.
 
Linia czerwona przerywana - granice między płatami
 
1 - 5 Lobus frontalis
1. Gyrus precentralis
2. Gyrys frontalis superior
3. Gyrus frontalis medius
4. Gyrus frontalis inferior
5a. Pars opercularis gyri frontalis inferioris
5b. Pars triangularis gyri frontalis inferioris
5c. Pars orbitalis gyri frontalis inferioris
 
6 - 10 Lobus parietalis
6. Gyrus postcentralis
7. Lobulus parietalis superior
8. Lobulus parietalis inferior
9. Gyrus angularis
10. Gyrus supramarginalis
 
11 - 13 Lobus temporalis
11. Gyrus temporalis superior
12. Gyrus temporalis medius
13. Gyrus temporalis inferior
14. Lobus occipitalis - gyri occipitales

 
><<<<  home