Rozmiar: -1 bajtów Powierzchnia czołowo-podstawna móżdżku.
 
1. Arteria basilaris
2. Medulla oblongata
3. Arteria vertebralis
4.Arteria cerebelli inferior anterior
5. Rami ad pontem
6. Arteria cerebelli superior

 
><<<<  home