Koło tętnicze mózgu. Pień mózgu i móżdżek - widok od przodu
 
1. Arteria communicans anterior
2a. Arteria cerebri anterior sinistra
2b. Arteria cerebri anterior dextra
3a. Arteria cerebri media sinistra
3b. Arteria cerebri media dextra
4a. Arteria communicans posterior sinistra (hipoplastyczna - jedna z odmian koła tętniczego)
4b. Arteria communicans posterior dextra
5a. Arteria cerebri posterior sinistra
5b. Arteria cerebri posterior dextra
6a. Arteria cerebelli superior sinistra
6b. Arteria cerebelli superior dextra
7. Arteria basilaris
8a. Arteria carotis interna sinistra
8b. Arteria carotis interna dextra

 
><<<<  home