godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

Atlas mózgowia

Autorzy:
Agnieszka Andrzejczak, Paweł Kreczmański, Jacek Kunicki, Magdalena Leleń

Redakcja: prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek

Also available in
ENG 
Atlas pnia mózgu i móżdżku
autor: Jacek Kunicki
1. Pień mózgu i móżdżek - widok od przodu
2. Pień mózgu widok od przodu.
3. Pień mózgu i móżdżek -widok od przodu ( usunięto prawą połowę mostu i rdzenia przedłużonego)
4. Pień mózgu pow. boczna - widok od strony prawej
5. Pień mózgu widok od tyłu i boku, móżdżek usunięto.
6. Powierzchnia tylna pnia mózgu
7. Pień mózgu - widok od tyłu po usunięciu móżdżku (Dół równoległoboczny).
8. Powierzchnia tylnoboczna pnia mózgu i móżdżku ( usunięto półkulę możdżku)
9. Móżdżek powierzchnia górna
10. Płaciki i szczeliny móżdżku - widok od góry
11. Móżdżek i pień móżgu widok od dołu.
12. Płaciki i szczeliny móżdżku - widok od dołu.
13. Pień mózgu i móżdżek - przekrój w płaszczyznie pośrodkowej
14. Pień mózgu i robak móżdżku - przekrój pośrodkowy.
15. Tętnice pnia mózgu widok od przodu
16. Żyły pnia mózgu - widok od przodu
17. Nerwy czaszkowe widok od przodu

Atlas mózgowia

Autorzy:
Agnieszka Andrzejczak, Paweł Kreczmański, Magdalena Leleń

Redakcja: prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek1. Mózgowie. Powierzchnia górnoboczna - widok od góry (aspectus superior).
2. Mózgowie. Powierzchnia górnoboczna - widok z boku (aspectus lateralis).
3. Mózgowie. Powierzchnia dolna (aspectus inferior).
4. Mózgowie. Zakręty i bruzdy. Powierzchnia przyśrodkowa.
5. Mózgowie. Zakręty powierzchni bocznej.
6. Koło tętnicze mózgu (koło Willisa.
7. Móżdżek, pień mózgu - widok od przodu (aspectus anterior).

©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999-2001

Uwagi i komentarze - email Webmaster
Back